gürlek nakipoğlu lisesi bakırköy altının gramı kaç lira oldu 4/2010
yleisimmät punkit suomessa buñuelos de viento thermomix 1.11.2010

sisäinen vai ulkoinen laskentatoimi Akava korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan vahvaa kuntien ohjausta

Kuntiin vahva ohjaus – palveluiden pelastus

Akava esittää hallitusohjelmatavoitteissaan kuntien ohjauksen uudistamista ja laatukriteerien määrittämistä. Palvelujen saatavuus, kestävät työn tekemisen edellytykset ja yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea tulee turvata.

Akavan hallitusohjelmatavoitteissa keskeiset kuntasektorin tavoitteet ovat:
  • Kuntien määrä vähennetään puoleen.
  • Kuntien ohjauksessa siirrytään valtakunnallisesti määriteltyyn laatuohjaukseen.
  • Siirrytään palveluhankinnoissa palveluntuottajien hyväksymismenettelyyn.
  • Valtion tuottavuusohjelma keskeytetään.

Laaja tehtäväkenttä

Kuntasektori hoitaa laajaa tehtäväkenttää, jonka rahoituspohja on jatkossa entistä epävarmempi. Lähivuosina palvelujen tarve kasvaa entisestään väestön ikääntymisen myötä, mutta työikäisen väestön määrän vähentyminen heikentää rahoituspohjaa. Lisäksi kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta kiristyy.

Jatkossa ei enää voida sälyttää lisää tehtäviä kuntien vastuulle. Kun säästöratkaisut on jätetty liiaksi kuntien harkintaan, kansalaisten kesken on syntynyt eriarvoisuutta asuinkunnan mukaan.

Uusi ohjausjärjestelmä laadun varmistamiseksi

Valtio on käyttänyt kuntasektorin suhteen informaatio-ohjausta, toisin sanoen tiedon avulla on pyritty ohjaamaan kuntien toimintaa. Tämä malli ei kuitenkaan ole purrut menojen kasvuun eikä varmistanut palvelutuotannon kustannustehokkuutta tai palveluiden laatua.

Jotta kuntien palvelujen vähimmäislaajuus ja vähimmäislaatu voidaan jatkossa varmistaa valtakunnallisesti, informaatio-ohjauksesta pitää siirtyä laatuohjaukseen. Laadun määrittelyn on oltava sitova. Sen lisäksi on otettava käyttöön arviointimenetelmä, jolla seurataan palvelujen tasoa ja laadun toteutumista kunnissa. Arviointiperusteiden pitää olla selkeitä, läpinäkyviä ja julkisia. Tärkeintä ovat laadukkaat palvelut, joten ohjausjärjestelmä on kytkettävä palvelulupauksen saavuttamiseen.

Laatu on ammatillinen ja eettinen kysymys

Akava kantaa huolta kuntatalouden kestävyydestä ja kuntapalveluiden laadusta monesta eri syystä. Akavalaiset käyttävät tietenkin asuinkuntansa palveluja ja osallistuvat veronmaksajina niiden rahoitukseen. Monien kuntien päätöksenteossa on mukana akavalaisia aktiiveja.

Kunnat ovat merkittäviä korkeasti koulutettujen työllistäjiä – noin joka kolmas akavalainen työskentelee kuntasektorilla. Opetus- ja varhaiskasvatus, terveys- ja sosiaalipalvelut, erilaiset hallinto- ja asiantuntijatehtävät työllistivät vuonna 2009 yhteensä reilut 120 000 akavalaista kuntasektorilla. He tuottavat työroolissaan palveluja kunnan tai kuntayhtymän asukkaille.

Mahdollisuus tuottaa laadukkaita palveluja on kuntasektorin henkilöstölle ammatillinen ja eettinen kysymys. Kuntasektorin on kannettava työnantajana vastuunsa henkilöstöstään: työhyvinvointi ja jaksaminen edellyttävät, että työolot ovat kunnossa.

Laadukkaiden palveluiden edellytyksenä on henkilöstön korkea ammattitaito. Laadun kehittäminen on otettava huomioon myös palvelujen järjestämistä koskevissa päätöksissä ja hankintojen kilpailutuksessa.
Lisätietoja

beaux arts lyon musée